Røroshytta as

Røroshytta

Røroshytta as

Antall ansatte 1.1.202214
Omsetning 202119.607'
Lønnskostnader 20217.879'
Egenkapital1.894'

Adresse

Osloveien 24
Røros, Trøndelag

Stiftet

2003

Styreleder

Børge Filseth

Daglig leder

Rune Høistad

Eierforhold

Eid av Saltdalsbygg som er eid av Mestergruppen.

Røroshytta as er en produksjonsbedriſt som produserer laſtede hytter og hus.

Røroshytta har eksistert som merkevare siden 1950-tallet, og laſteteknikk som byggemetode har historiske røtter helt tilbake til vikingtiden. I dag er virksomheten en av Norges ledende produsenter av laſtede tømmerhytter, med industriell produksjon i egne fabrikklokaler på Røros.

Kjernevirksomheten er prosjektering og produksjon av tømmerhytter og boliger i furutømmer. Bedriſten kombinerer lange håndverkstradisjoner med innovasjon og moderne teknikk, med bl.a. en egen tettemetode utviklet i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Resultatet er energieffektive bygg som tåler røſt klima. Fabrikken har en moderne produksjonslinje for presisjonslaſt, som inkluderer spesialbygd maskineri for datastyrt bearbeiding av tømmeret. Bedriſtens kjernekompetanse ligger innenfor det tretekniske og byggfaglige området, og de ansatte innehar solid kompetanse på disse områdene.

Virksomheten leverer alt fra små hundehus til bolighus, og alle bygg skreddersys etter kundens behov. Samtlige bygningsdeler (vegger, tak og rammer/stolper/rekkverk) produseres ved fabrikken og leveres til lokasjon som et byggesett. Dette settes opp av lokale byggmestre og utgjør et komplett, lukket bygg som står klart for videre innredning. Kombinasjonen av spesialtilpassede, fabrikkproduserte bygningsdeler og lokalinnkjøpte øvrige byggevarer og innredning utgjør en optimal balanse som sikrer kort leveringstid, lite svinn og god arbeidsflyt på byggeplassen.