Masseprodusert skreddersøm

Det å effektivt kombinere masseproduksjon med individuell tilpasning av produkter, kalles masseprodusert skreddersøm. Folk som har kjøpt ny bil de senere årene, har stiftet bekjentskap med denne forretningsstrategien. De fleste bilprodusenter lar kunden spesifisere bilen etter egne preferanser innenfor et gitt løsningsrom. For eksempel kan man velge mellom tre forskjellige motor- størrelser, og 20 forskjellige lakkfarger. Som regel veiledes kunden gjennom denne prosessen ved hjelp av såkalte produktkonfiguratorer, som vanligvis er å finne på produsentenes hjemmesider. Teknologiske nyvinninger innen blant annet design og konstruksjonsarbeid sikrer at utforming av produksjonsunderlag skjer raskt og sømløst. Bilfabrikkene starter først produksjonen av bilen når kunden har lagt inn ordre på sin egen- designede bil. Deretter produseres bilen så raskt og effektivt som mulig.

Masseprodusert skreddersøm er en egnet forretningsstrategi for mange norske vareprodusenter!

Først og fremst fordi;

 • Norske forbrukere har høy betalingsevne, og mange er villige til å betale mer for en vare de har designet eller spesifisert etter sine mål og preferanser.
 • Sammenlignet med andre kostnader er produksjons- teknologi relativt rimelig i Norge.
 • Norske produksjonsbedrifter jobber systematisk med kontinuerlig forbedring, og har god kontroll på kvalitet og leveringspresisjon.
 • Organisering av bedriftene er basert på involvering, delegering av ansvar og myndighet. Dette har skapt arbeidstakere som selv evner å håndtere variasjon i kunder og ordrer, og ta initiativ til handlinger.
 • Det er få formelle hindringer i bedriftene for kommunikasjon på tvers av fag og nivå, og de ansatte er involvert i forbedrings- og innovasjons- arbeid.
 • En høy andel av de ansatte har høy kompetanse.
 • Teknologinivået i befolkningen er generelt høyt, og de ansatte tilpasser seg raskt nye teknologiske løsninger.
Prinsipper for masseprodusert skreddersøm
 • Ordreproduksjon. Produsenten ferdigstiller produktet kun basert på at det foreligger en spesifikk kundeordre. Produktet kan lages i sin helhet etter kundens spesifikasjon, eller man kan gjøre slutt- montasje av prefabrikkerte moduler og komponenter på ordre. Informasjon om ønsket konfigurasjon, kundeopplysninger og leveringsbetingelser må foreligge før produktet ferdigstilles.
 • Ikke noe ferdigvarelager. Fordi produsenten kun ferdigstiller produktet basert på kundeordre, vil det ikke være aktuelt å ha ferdige kundetilpasset produkter liggende på lager. Det er flere ulemper ved å ha et slikt lager som for eksempel ukurans som følge av endringer i etterspørsel, og lansering av nye modeller og høye lagerkostnader.
 • Rask produksjon, «time to market». Forsøk å konkurrere med masseprodusenter på både tid og kostnad, sier Joseph Pine, guruen innen MSS. Kundene vil ha sitt unike «drømmeprodukt» raskt. Er leveringstiden for lang kan enkelte kunder ombestemme seg og heller gå for et standard- produkt. Overrask kundene med høy servicegrad og raske leveringer av unike produkter!
 • Modularisering. Det er et mål å få til spennende valg for kundene uten at bedriften drukner i et hav av deler og produkter. Muligheter må skapes gjennom å kombinere standardmoduler og -deler til å bli ulike produkter. Dersom et produkt består av 5 deler, og hver del har 4 varianter, kan man kombinere seg frem til 45 = 1024 mulige løsninger. I mange tilfeller kan kunden selv spesifisere eksakte mål og velge blant flere tusen farger på produktet, noe som i prinsippet gir uendelig antall løsninger.
 • Digitalisering og automatisering. Det er lettere å endre ting digitalt enn fysisk. Et pensum som finnes digitalt kan for eksempel lett settes sammen til ulike kurs, mens stoffet samlet i bokform er mindre fleksibelt. Nå er mange produkter (biler, maskiner, telefoner, husholdningsapparater, kataloger, etc.) helt eller delvis digitale og får mer intelligens, og kan tilpasses kunden under produktets levetid. Videre er fleksibel automatisering nødvendig for å oppnå skaleffekter tilnærmet masseproduksjon.
 • Samskaping/Co-creation. I masseprodusert skredder- søm skjer produktdesignet i to faser; først utvikler bedriften komponenter, moduler, fargevalg, etc. som utgjør alle mulige løsninger (løsningsrommet), og så spesifiserer kundene sitt produkt gjennom å velge blant disse gyldige alternativene. Co-creation kalles det når kunden er involvert og får legge sin hånd på hvordan sluttproduktet skal se ut. Ingen annen har en likedan, kunden har selv skapt et unikt produkt, og sjansen for at kunden opplever høyere grad av tilfredsstillelse er tilstede!
 • Ekspedisjon til unike adresser. Når man lager kunde- spesifikke produkter må de også transporteres til en adresse bestemt av kunden. Dette avviker fra utkjøring av standardvarer hvor man gjerne transporterer «batcher» eller parti til faste utsalgs- sted. Ofte vil slik distribusjon gå via omlastingslager og fordele seg utover som grener på et tre.
Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post