Ren Røros as (konsern)

RenRøros

Ren Røros as (konsern)

Antall ansatte 1.1.202218
Omsetning 202119.420'
Lønnskostnader 202114.840'
Egenkapital113.714'

Adresse

Osloveien 16B
Røros, Trøndelag

Stiftet

1912

Styreleder

Tina Steinsvik Sund

Admin. dir. (konstituert)

Olav Vehusheia

Nettside

renroros.no

Eierforhold

66,6 % av aksjene eies av Røros kommune Øvrige aksjonærer er energikunder i Røros

Ren Røros er det overbyggende navnet for alle tjenester og virksomheter tilknyttet konsernet Ren Røros as. Med i konsernet er Ren Røros Strøm, Ren Røros Digital, Ren Røros El-service, Ren Røros Intelligent Automation, Ren Røros Frontal og Røros E-verk Nett.

Virksomhetene i Ren Røros har i årevis levert tjenester innen kraftproduksjon og strøm, bredbånd, andre digitale tjenester og elektrikertjenester, for både private og bedrifter. Nylig har også tjenester knyttet til digitale roboter og kommunikasjon blitt en del av konsernet.

Ren Røros har, med bakteppe i verdens klimautfordringer, staket ut en kurs der innovasjon og bærekraft står sterkt. Målsettingen er å være med på å løse klimakrisen gjennom å tiltrekke seg solide samarbeidspartnere, og i fellesskap skape flere norske arbeidsplasser i det grønne skiftet. I tillegg til å levere de samme tjenestene som før, skal Ren Røros også bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi.