Rørosklyngen

Rørosklyngen er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen.
Klyngens fokus ligger i arbeid med kundetilpasset produksjon (masseprodusert skreddersøm).

Vi tror at de fleste bedrifter leverer best gjennom strategisk og aktivt samarbeid med andre aktører,
som kan løfte hverandre opp og frem.

Strategiske effekter av kundetilpasset produksjon (masseprodusert skreddersøm)

1

Bærekraftig ressursbruk

2

Samskapt innovajson

3

Jobbinnhold for ansatte

4

Økt produktverdi

5

Tjenester og opplevelser

6

Kundeverdi

7

Digitalisering

Bærekraftig ressursbruk

Gjennom å produsere kun det som etterspørres, bidrar kundetilpasset produksjon (masseprodusert skreddersøm) til et mer bærekraftig samfunn. Mens tradisjonell masseproduksjon er basert på produksjon til lager ut fra en antagelse om fremtidige bestillinger, baseres derimot kundetilpasset produksjon (masseproduksjon skreddersøm) på ordrer.

På den måten unngår man å bruke unødvendige materialer, energi og ressurser på å lage noe som risikerer å ligge på et lager og ikke bli tatt i bruk.

 

Samskapt innovajson

Masseprodusert skreddersøm innebærer at man involverer kunden i å spesifisere produktet. Man kommer tettere på sine kunder og forstår bedre de ulike behovene hver enkelt kunde har. Dette skaper en mulighet for samskaping med kunden og åpen innovasjon.

Jobbinnhold for ansatte

Masseprodusert skreddersøm fører til en større variasjon av oppgaver for ansatte. Med økt produktvariasjon, øker også kravet om støre fleksibilitet og hyppige endringer i jobbinnholdet, noe som kan gi en mer interessant arbeidshverdag for operatører og ledere.

Økt produktverdi

Produkter som er spesialtilpasset individuelle behov vil ha høyere verdi for kunden.

Det er fire grunner til at kunder er villige til å betale mer for individuelt tilpassede produkter:

  1. Funksjonell tilpasning
  2. Unike produkt
  3. Skaperprosessen
  4. Stolthet og eierskap

Tjenester og opplevelser

Masseprodusert skreddersøm som forretningsstrategi gir rom for å utvide sitt kundetilbud gjennom nye verdiøkende tjenester og skape unike kundeopplevelser.

 

Kundeverdi

Mange trender i samfunnet går mot individualisering og personalisering. Masseprodusert skreddersøm handler om å forstå hvilke krav, ønsker og behov hvert enkelt individ har. 

For å kunne skape mest mulig verdi for kundene, må bedriftene prestere på kundetilplasning, leveringstid og lavt kostnadsnivå.

Digitalisering

Målrettet arbeid med masseprodusert skreddersøm fører til at bedriften blir mer digitalisert. Dette skyldes hovedsakelig tre ting:

  1. Kommunikasjonen med kunden vil som regel skje gjennom digitale verktøy.
  2. Produkter og tjenester kan bli "smartere" gjennom å koble til informasjonstjenester til fysiske produkter.
  3.  Flere prosesser i bedriften digitaliseres som blant annet behandling av kunderordrer og automatiserte produksjonssystemer.