Om Rørosklyngen

Rørosklyngen er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen. Klyngens fokus ligger i arbeid med masseprodusert skreddersøm.

Rørosregionen er en regional industriklynge hvor alle virksomhetene driver større eller mindre grad av kundetilpasset produksjon. Formålet med klyngesamarbeidet er å øke den nasjonale og internasjonale konkurranseevnen til virksomhetene i klyngen. Klyngen arbeider for økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne i bedriftene gjennom aktiv samhandling og utviklingsprosjekt.

Gjennom arbeid med kundeorientering, innovative prosesser, smarte fabrikker og kompetanseutvikling kan bedriftenes konkurransekraft styrkes.

Klyngen skal også styrke egne virksomheter ved å knytte til seg det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse på området. Samarbeidet i klyngen inviterer til aktiv samhandling og nye partnerskap på tvers av bedrifter og bransjer. Utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter står sentralt.

Klyngen har også som formål å bygge kompetanse på området masseprodusert skreddersøm andre virksomheter kan lære av. Våre virksomheter skal være så langt fremme på området at klyngen tar en nasjonal posisjon som landets sterkeste industrielle fagmiljø på masseprodusert skreddersøm.

Masseprodusert skreddersøm

Masseprodusert skreddersøm, eller kundetilpasset produksjon, handler om å kunne tilby unike produkter og tjenester til individuelle kunder, med rask levering og effektiv produksjon. Gjennom arbeidet i en regional industriklynge ønsker virksomhetene i Rørosklyngen å utveksle erfaringer og kompetanse, samarbeide og lære av hverandre.

Industriklyngen på fjellet

De største industribedriftene i Røros-området skal bli et utstillingsvindu for hvordan ferdigvarer produseres i en tid der kunder etterspør spesielle produkter og individuell behandling. Målet er økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne. Sammen skal bedriftene i klyngen sikre sin nasjonale og internasjonale konkurranseevne og sørge for å beholde norsk vareproduksjon og viktige industriarbeidsplasser i regionen også i framtida. Viktige begrep i denne sammenhengen er:

  • Utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter
  • Økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne
  • Aktiv samhandling og nye partnerskap på tvers av bedrifter og bransjer