Røros Dører og Vinduer as

Røros Dører og Vinduer as

Røros Dører og Vinduer as

Antall ansatte 1.1.202288
Omsetning 202199.998'
Lønnskostnader 202138.626'
Egenkapital40.177'

Adresse

Osloveien 38
Røros, Trøndelag

Stiftet

1996

Styreleder

Bjørnar Gulliksen

Daglig leder

Tor Lømo-Hansen

Eierforhold

Datterselskap av Isola Holding as.

Røros Dører og Vinduer AS er en moderne industribedriſt for design, utvikling, produksjon og salg av ytterdører og vinduer i trykkimpregnert tre.

Røros Dører og Vinduer har spesialisert seg på skreddersøm av tradisjonelle vinduer (koblet og sidehengte) og ytterdører i trykkimpregnert tre til det norske markedet. Produktene er omfattet av og godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll, samt Norsk Impregneringskontroll. Selskapet er markedsleder i Norge innen tradisjonelle koblede vinduer.

Selskapet fokuserer på langsiktig produktutvikling med høy fag- og markedskompetanse. Det satses sterkt på utvikling av de ansatte og deres kompetanse – både innen produkter og produksjon. De senere årene er virksomheten utvidet til også å omfatte mer «moderne» trevinduer med isolérglass, både rektangulære og ikke rektangulære, og i et ulike farger. Det arbeides med å utvikle vinduer i samsvar med, eller bedre enn, gjeldende og/ eller nært fremtidige krav til isolasjonsevne, samt ytterdører med tilsvarende standard.

Røros Dører og Vinduer har sine hovedmarkedsområder i indre del av Østlandet (Valdres, Gudbrands- og Østerdalen) og Midt-Norge sør. Selskapet distribuerer gjennom byggevarekjedene. Hytter og rehabilitering (småhus, bygårder og verneverdige bygg) er det primære markedet i dag, men virksomheten planlegger å satse tyngre også på nye småhus- og prosjektmarkedet.

Virksomheten opererer i et svært konkurranseutsatt marked, og har i lengre tid arbeidet med å utvikle driſten i retning masseprodusert skreddersøm (mass customization) for å kunne hevde seg også i fremtiden. Bedriſten forventer at kundene i stadig mindre grad vil akseptere standardløsninger, og komme med sine egne ønsker til utforming og farge. For å imøtekomme dette utvikles en digital produktkonfigurator som skal hjelpe forhandlere, håndverkere og sluttkunder til å få full oversikt over mulighetsrommet, slik at kunden i enda større grad skal sikres akkurat den utformingen hun ønsker.