Aktiviteter

Oversikt over kurs og kompetansehevende tiltak for medlemmene i Rørosklyngen.

Aktiviteter

Oversikt over bedriftsbesøk i regi av Rørosklyngen.