Røros Produkter as

Røros Produkter as

Røros Produkter as

Antall ansatte 1.1.202229
Omsetning 202140.729'
Lønnskostnader 202114.313'
Driftsresultat 20211.474'
Egenkapital15.843'

Adresse

Øverhagaen 6
Røros, Trøndelag

Stiftet

1968

Styreleder

Siri Fürst

Daglig leder

Rolf Schjølberg

Eierforhold

Familieeid, eies av familien Schjølberg (Røros).

Røros Produkter AS er en mekanisk industribedriſt med produksjon og salg av avfallsmøbler, rengjøringsvogner, sekkevogner, bord og benker.

Røros Produkter er en offensiv og innovativ produksjonsbedriſt som jobber aktivt med å levere smarte løsninger til renholds- og avfallsmarkedet. Virksomheten skreddersyr produkter, og vet at samarbeid med dyktige produktdesignere tilfører løsningene det de trenger for å tilfredsstille kundenes og brukernes behov. Kompetanseheving og overvåkning av den teknologiske utviklingen står sentralt. Masseprodusert skreddersøm er et ledende produksjonsprinsipp.

Hovedproduktene er avfallsbeholdere for ute- og innemiljø, fra store til små løsninger i hygienerom og i fellesarealer. Hovedfokus er kvalitet og design. Sortering og håndtering av avfall er en stadig viktigere del av mange virksomheters omstilling til en mer bærekraſtig forretningsmodell. Arkitekter og prosjektører er i økende grad beslutningstakere for valg av møbler for avfallssortering og -handtering. Selskapet bistår den enkelte kunde med rådgivning i beslutningsprosessen for å utvikle en optimal løsning.

Bedriſten selger i dag hovedsakelig gjennom landsdekkende forhandler- og grossistnettverk. Den største andelen av omsetningen er egne produkter. Selskapet har bl.a. levert komplette løsninger til Oslo Luſthavn Gardermoen og alle barne- og ungdomsskoler i Oslo. Det er primært salg i Norge, men også eksport til Sverige og Spania, samt pilotprosjekt i andre land.

Røros Produkter arbeider til enhver tid med nye utviklingsprosjekt for å tilby gode, miljøvennlige og tidsriktige løsninger, med fokus på prosjektbasert produktutvikling, og med design og skreddersøm som sentrale stikkord. Bedriſten arbeider med å utvikle en digital plattform for produktutforming rettet inn mot arkitekter og prosjektører, for å gi disse full frihet til å integrere virksomhetens produkter inn i sine prosjekter.

Røros Produkter sin visjon er «Vi skaper funksjonelle og varige produkter – best for miljøet!»