Organisering

Rørosklyngen

Organisering

Rørosklyngen ledes av et styre som består av representanter fra ledelsen i samtlige deltagerbedriſter. Klyngens arbeid skal organiseres gjennom et antall arbeidsgrupper med ulike fokusområder.

F.v.: Ottar Bakås, SINTEF, Dag Vinge, Norbit EMS as, Tor Lømo-Hansen, Røros Dører og Vinduer as, Sigrid M. Jansen, Rørosregionen as, Roger Berggård, Røroshytta as, Ottar Tollan, Flokk as, Lars Skjelstad, SINTEF, Erland Sjøvold, Røros Tweed as, Torgeir Svae, OS ID as, Rolf Schjølberg, Røros Produkter as, Arnt Sollie, Røros Elektrisitetsverk as.

Styret

Rørosklyngen ledes av et styre som består av representanter fra ledelsen i samtlige deltagerbedriſter. Klyngens arbeid skal organiseres gjennom et antall arbeidsgrupper med ulike fokusområder.

Styrets overordnede ansvar er å lede klyngen og ivareta medlemmenes interesser.
Styrets ansvar og oppgaver er bl.a.:

  • Sørge for finansiering av klyngens arbeid.
  • Sørge for at klyngen har knyttet til seg administrative ressurser som har ansvar for koordinering av klyngens arbeid og gjennomføring av planlagte aktiviteter.
  • Ha det overordnede ansvaret for arbeidsgruppene, inklusive løpendevurderinger av hvilke arbeidsgrupper klyngen skal prioritere og aktiviteten i de enkelte gruppene er tilfredsstillende.
  • Sørge for profilering av klyngen og klyngens arbeid.
  • Vurdere opptak av nye medlemmer i klyngen.
Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post

Styreleder

Ottar Tollan

Site Manager
Flokk as
(+47) 909 20 343
ottar.tollan@flokk.com

Styremedlem

Marie Bakås

Communications & Marketing
Os ID as
(+47) 901 34 259
marie.bakas@merck.com

Styremedlem

Tor Lømo-Hansen

Klyngemedlem

Erland Sjøvold

Daglig leder
Røros Tweed as
(+47) 908 39 639
erland@rorostweed.no

Klyngemedlem

Rolf Schjølberg

Daglig leder
Røros Produkter as
(+47) 951 46 245
rolf@rorosprodukter.no

Styremedlem

Matin Lillebjerka

Produksjonssjef
Norbit EMS as
(+47) 936 14 034
martin.lillebjerka@norbit.com

Styremedlem

Arnt Sollie

Adm. dir.
Ren Røros as
(+47) 481 64 598
arnt.sollie@renroros.no

Styremedlem

Arne Horten

Fabrikksjef
Røroshytta as
(+47) 459 78 650
arne@roroshytta.no

Klyngemedlem

Håvard Augensen

Klyngemedlem

Trond Ole Schjølberg

Daglig leder
Johan Kjellmark as
(+47) 970 44 547
tos@kjellmark.no

Observatør

Ottar Bakås

Seniorforsker
SINTEF
(+47) 971 93 786
ottar.bakas@sintef.no