Organisering

Rørosklyngen

Organisering

Rørosklyngen ledes av et styre som består av representanter fra ledelsen i samtlige deltagerbedriſter. Klyngens arbeid skal organiseres gjennom et antall arbeidsgrupper med ulike fokusområder.

Bilde av det første styret for Rørosklyngen. F.v.: Ottar Bakås, SINTEF, Dag Vinge, Norbit EMS as, Tor Lømo-Hansen, Røros Dører og Vinduer as, Sigrid M. Jansen, Rørosregionen as, Roger Berggård, Røroshytta as, Ottar Tollan, Flokk as, Lars Skjelstad, SINTEF, Erland Sjøvold, Røros Tweed as, Torgeir Svae, OS ID as, Rolf Schjølberg, Røros Produkter as, Arnt Sollie, Røros Elektrisitetsverk as.

Styret

Rørosklyngen ledes av et styre som består av representanter fra ledelsen i samtlige deltagerbedriſter. Klyngens arbeid skal organiseres gjennom et antall arbeidsgrupper med ulike fokusområder.

Styrets overordnede ansvar er å lede klyngen og ivareta medlemmenes interesser.
Styrets ansvar og oppgaver er bl.a.:

  • Sørge for finansiering av klyngens arbeid.
  • Sørge for at klyngen har knyttet til seg administrative ressurser som har ansvar for koordinering av klyngens arbeid og gjennomføring av planlagte aktiviteter.
  • Ha det overordnede ansvaret for arbeidsgruppene, inklusive løpendevurderinger av hvilke arbeidsgrupper klyngen skal prioritere og aktiviteten i de enkelte gruppene er tilfredsstillende.
  • Sørge for profilering av klyngen og klyngens arbeid.
  • Vurdere opptak av nye medlemmer i klyngen.
Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post

Styreleder

Andreas Garnes Bergh

Styremedlem

Per Johan Moslet

Styremedlem

Tor Lømo-Hansen

Klyngemedlem

Kenneth Langseth

Styremedlem

Rolf Schjølberg

Styremedlem

Matin Lillebjerka

Styremedlem

Kristian Holm

Styremedlem

Arne Horten

Klyngemedlem

Håvard Augensen

Styremedlem

Trond Holden

Styremedlem

Lars Skjelstad

Seniorforsker
SINTEF
(+47) 93086665
lars.skjelstad@sintef.no