Opptak i klyngen

Rørosklyngen

Opptak

Rørosklyngen er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.  Alle virksomheter som driver større- eller mindre grad av kundetilpasset produksjon kan søke om medlemskap i klyngen. Nye virksomheter tas opp etter vedtak i styret.

Alle medlemsbedrifter må betale en årlig deltakeravgift. Deltakeravgiften går til å dekke klyngens administrative ledelse samt fellesaktiviteter. Deltakeravgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Arbeid i styret og arbeidsgrupper honoreres ikke.

Det er et uttalt mål at klyngen skal generere innovasjons- og utviklingsprosjekt. Finansiering av disse fremskaffes i hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post