Aktiviteter

Med denne samlingen ønsker vi at bedriftene i NMCC og Manufacturing Technology -katapulten på Raufoss skal bli bedre kjent med hverandre.

Workshop i mål og KPIer i Google Analytics og innføringskurs i Content Marketing.