Norwegian Mass Customization Cluster

31.01.2020: Workshop med MTNC Raufoss

 

Tid: Fredag 31.januar, 0800 – 1200 

Sted: Trevarefabrikken, Røros 

  

Mål for dagen: 

Med denne samlingen ønsker vi at bedriftene i NMCC og Manufacturing Technology -katapulten på Raufoss skal bli bedre kjent med hverandre.  

Katapultsenteret vil gi en grundig orientering om sine tilbud.   

Under workshop-delen har vi mål om å komme frem til noen gode kandidater til konkrete problemstillinger som kan munne ut i case for katapultsenteret. Med disse som bakteppe vil en tenkt studietur/befaring ved katapultsenteret bli mer matnyttig for deltagerne. 

  

Program for dagen: 

Kl. 0800 – 1000: 

 • Bedriftene presenterer seg: 
  • Kort om virksomheten, hvilke teknologiske utfordringer som er viktigst for oss, største kostnadsdrivere/problemområder/hodepiner 
 • Presentasjon av MTNC Raufoss v/ daglig leder Emma Østerbø 
  • Konkretisering av hvilke muligheter senteret kan gi   

Kl.1000 – 1200: 

 • Workshop 
  • Drøfting av konkrete bedriftscase i fellesskap 
  • Idémyldring – hvordan kan caset løses best? Egnede virkemidler – hva innebærer disse (fremdrift, kostnadsbilde, tidsforbruk)? 

9 deltagere fra 6 bedrifter. 

 

Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post