Category

Interne møter

14. august 2018: Styremøte

Klyngen første styremøte ble avholdt den 14. august 2018.

12. juni 2018: Stiftelsesmøte

Den 12. juni 2018 ble industriklyngen NMCC - Norwegian Mass Customization Cluster formelt stiftet av ni industribedrifter fra Rørosregionen og Nord-Østerdalen.