Norwegian Mass Customization Cluster

16.-17.01.19: Studietur Horten

16.-17. januar 2019: Bedriftsbesøk hos Kongsberg Maritime Subsea as og Norautron as i Horten

Tema: MES og produksjonsstyring

Følgende bedrifter deltok da arbeidsgruppa for automatisering og robotisering var på studietur til Horten 16.-17. januar 2019:

  • Flokk as
  • Røros Dører og Vinduer as
  • Røros Produkter as
  • Os ID as
  • Norbit EMS as
  • Rørosregionen Næringshage as
  • SINTEF Digital

 

Totalt 10 personer

 

PROGRAM:

DAG 1 – BEDRIFTSBESØK HOS KONGSBERG MARITIME SUBSEA

 

1: Introduksjon til virksomheten ved KM Subsea v/ Morten Onshuus.

2: Omvisning i produksjonen v/ Stian Johansen

3: Innledning SmartChain/MES-prosessen, v/Morten Onshuus

4: Innledning mer konkret om MES-prosessen, v/Morten Onshuus

Diskusjoner og erfaringsutveksling

 

DAG 2 – BEDRIFTSBESØK HOS NORAUTRON

 

1: Innledning v/ Torfinn Stensrud (sales manager) – generelt om virksomheten

2: Omvisning i produksjonen v/ Torgrim Nordhus, prosessansvarlig

3: Om MES-system og automasjon, v/ Lars-Petter Aas-Haug, MES-ansvarlig, og Asgeir Bjerkedal, automasjonsingeniør

4: Arbeidsmøte i gruppa: Diskusjoner om veien videre, avgjørelse om å søke etter en felles trainee innen automatisering.

Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post