Norwegian Mass Customization Cluster

12.06.18: Bedriftsbesøk hos Røros Dører og Vinduer as

12.06.2018: Bedriftsbesøk hos Røros Dører og Vinduer as

Tavlestyring og LEAN

Temamøte og bedriftsbesøk hos Røros Dører og Vinduer as for andre industribedrifter i regionen

 

Følgende bedrifter deltok på temamøte om tavlestyring og LEAN hos Røros Dører og Vinduer as i juni  2018:
– Flokk as
– Norbit EMS as
– Os ID as
– Røros E-verk Installasjon as
– Røros Produkter as
– Røros Tweed as
– Røroshytta as
– SINTEF Digital (tidligere SINTEF Teknologi og samfunn)
– Rørosregionen Næringshage as
– Røros kommune

 

Totalt 38 personer.

 

PROGRAM:

Kl. 08.20 Oppmøte hos Røros Dører og Vinduer.

– Presentasjon / introduksjon av Røros Dører og Vinduer, ved Tor Lømo-Hansen

– LEAN og tavlestyring hos Røros Dører og Vinduer, ved Tor Lømo-Hansen

– Omvisning i fabrikken / produksjonsanlegget til Røros Dører og Vinduer

 

Ca. kl. 10.10

– Innlegg: LEAN, ved seniorforsker Ottar Bakås i SINTEF Teknologi og samfunn

 

Ca. 10.30

– Utdyping fra RDV: Hvor har vi forbedringspotensiale i forhold til LEAN

 

Kl. 10.55

– Kort oppsummering og videre informasjon, ved Sigrid M. Jansen Rørosregionen Næringshage

Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post