Norwegian Mass Customization Cluster

09.05.18: Bedriftsbesøk hos Os ID as

09.05.2018: Bedriftsbesøk hos Os ID as

Automatisering og digital produksjonsflyt

Temamøte og bedriftsbesøk hos Os ID for andre industribedrifter i regionen

 

Følgende bedrifter deltok på temamøte om automatisering og digital produksjonsflyt hos Os ID i mai 2018:
– Flokk as
– Røros Dører og Vinduer as
– Røros E-verk Installasjon as
– Røros Produkter as
– Røroshytta as
– Stensaas Reinsdyrslakteri as
– SINTEF Digital (tidligere SINTEF Teknologi og samfunn)
– Rørosregionen Næringshage as

 

Totalt 24 personer.

 

PROGRAM:

Kl. 08.50 Oppmøte hos OS ID.

– Presentasjon / introduksjon av OS ID, ved Torgeir Svae

– Automatisering- og digitaliseringsprosess hos OS ID, ved På Dalløkken

– Omvisning i fabrikken / produksjonsanlegget til OS ID, Torgeir og Pål viser oss rundt

 

Ca. kl. 10.20

– Innlegg: Automatiserings- og digitaliseringsstrategi, ved forsker Børge Sjøbakk i SINTEF Teknologi og samfunn

Ca. 10.50

– Utdyping fra OS ID: Hvor har vi forbedringspotensiale i forhold til automatisering og digital produksjonsflyt, ved Torgeir og Pål

– Rom for spørsmål og diskusjon underveis

Kl. 11.20

– Informasjon om videre arbeid i klynge initiativet og ordningen Norsk Katapult, ved Sigrid M. Jansen Rørosregionen Næringshage

Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post