Norwegian Mass Customization Cluster

15.10.18: Kompetanseheving om Lean

Kompetanseheving / seminar om LEAN

 

Holdt hos Røros Dører og Vinduer as, forbeholdt bedrifter i klyngen Mass Customization Cluster (NMCC)

 

Innledninger:

 • Lean-prinsipper, ved seniorforsker Ottar Bakås, SINTEF Digital
 • Røros Dører og Vinduers forbedringsreise, ved daglig leder Tor Lømo-Hansen, Røros Dører og Vinduer

 

Følgende bedrifter fra klyngen deltok:

 • Flokk as
 • Røros Dører og Vinduer as
 • Røros Produkter as
 • Os ID as
 • Røros Tweed as
 • Røros Metall as
 • Røros E-verk Installasjon as
 • Norbit EMS as
 • Røroshytta as
 • Rørosregionen Næringshage as

Totalt 24 personer fra alle 9 bedriftene i klyngen.

Lenker og ressurser

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post